Sunday, March 4, 2012

Recycling


Part of wall surrounding Corpus Christi Church in Cracow.
Fragment muru wokół kościoła Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu.