Wednesday, February 15, 2012

Three Generations


Part of wall surrounding Corpus Christi Church in Cracow.
Fragment muru wokół kościoła Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu.