Thursday, March 31, 2011

Kraków z Kopca / Cracow from The Mound


Kraków seen from Kościuszko Mound. Błonia Park on foreground, farther - Wisła Kraków stadium (hideous by the way :/)

Kraków widziany z Kopca Kościuszki. Na pierwszym planie Błonia, za nimi stadion Wisły Kraków (obrzydliwy swoją drogą :/).