Monday, February 21, 2011

Synagoga Izaaka / Izaak Synagogue


Izaak Synagogue in the Kazimierz District in Kraków, Poland - five years ago. Today that place is full of cars and roadsigns :/
Synagoga Izaaka na krakowskim Kazimierzu. Widok sprzed pięciu lat - dzisiaj to miejsce upstrzone jest znakami drogowymi i zastawione samochodami :/