Friday, July 23, 2010

Precyzja / Precision


Devilish precision and roadmen nice sense of humour (caption on sign means "Max. time of waiting is 202 s.") :)
Seen in Przytkowice, south of Skawina, Lesser Poland

Sakramencka precyzja i niezłe poczucie humoru drogowców :)
Zauważone w Przytkowicach.