Tuesday, May 18, 2010

Twin Towers


Drill towers at fire station (Emergency & Fire-fighting Unit No.4 in Cracow, Poland)

Wspinalnie w remizie strażackiej w Krakowie-Płaszowie (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 PSP w Krakowie).