Thursday, May 13, 2010

"I'm growin' older every day" II


One rainy day by the Żywieckie Lake - sequel of the motif from "I'm growin' older every day I"
The title is taken from Champion Jack Dupree song.

Pewnego deszczowego dnia nad Jeziorem Żywieckim - kontynuacja motywu z "I'm growin' older every day I"
Tytuł zaczerpnięty z piosenki Championa Jacka Dupree.