Tuesday, May 11, 2010

"I'm growin' older every day" I


One rainy day by the Żywieckie Lake...
The title is taken from Champion Jack Dupree song.
Next photo from that short set you can find here: http://foto.helaq.net.pl/2010/05/im-growin-older-every-day-ii.html

Pewnego deszczowego dnia nad Jeziorem Żywieckim...
Tytuł zaczerpnięty z piosenki Championa Jacka Dupree.
Kolejne zdjęcie z tego krótkiego cyklu można znaleźć tutaj: http://foto.helaq.net.pl/2010/05/im-growin-older-every-day-ii.html