Friday, February 26, 2010

Gdzieś nad Odrą / Somewhere near the Oder River


Światło nawigacyjne (sektorowe) "Oc.8s Ina S" nad Ińskim Nurtem, na prawobrzeżu Odry (woj. zachodniopomorskie).
Sector light "Oc.8s Ina S" over Iński Nurt ("Ina Stream"), on the right bank of Oder river (westpomeranian, Poland)