Sunday, January 3, 2010

Deszczowo nad Żywcem / Rainy weather over Żywiec


The weather was awful that day, I was barely saw anything on the original picture - I am sure that's everything that I could achieve with this picture. I like it, I like that foggy ambience, tranquillity and fisherman on the boat :)

Pogoda była tego dnia fatalna, na oryginalnym zdjęciu mało co widać - to chyba maksimum, co można było z niego "wyciągnąć". Ja je lubię, lubię tę mglistą atmosferę, spokój i wędkarza w łódce :)