niedziela, 6 czerwca 2010

Red Bull 3D Race II


Hannes Arch in Zivko Edge 540 during Red Bull 3D Race in Cracow (15.08.2007)
Hannes Arch w Zivko Edge 540 w trakcie Red Bull 3D Race w Krakowie (15.08.2007)