Tuesday, May 18, 2010

Twin Towers


Drill towers at fire station (Emergency & Fire-fighting Unit No.4 in Cracow, Poland)

Wspinalnie w remizie strażackiej w Krakowie-Płaszowie (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 PSP w Krakowie).


Thursday, May 13, 2010

"I'm growin' older every day" II


One rainy day by the Żywieckie Lake - sequel of the motif from "I'm growin' older every day I"
The title is taken from Champion Jack Dupree song.

Pewnego deszczowego dnia nad Jeziorem Żywieckim - kontynuacja motywu z "I'm growin' older every day I"
Tytuł zaczerpnięty z piosenki Championa Jacka Dupree.
Tuesday, May 11, 2010

"I'm growin' older every day" I


One rainy day by the Żywieckie Lake...
The title is taken from Champion Jack Dupree song.
Next photo from that short set you can find here: http://foto.helaq.net.pl/2010/05/im-growin-older-every-day-ii.html

Pewnego deszczowego dnia nad Jeziorem Żywieckim...
Tytuł zaczerpnięty z piosenki Championa Jacka Dupree.
Kolejne zdjęcie z tego krótkiego cyklu można znaleźć tutaj: http://foto.helaq.net.pl/2010/05/im-growin-older-every-day-ii.html

Sunday, May 9, 2010

Wciąż są takie miejsca... / There are still places like that...


There are still places that looks as if time stopped few decades ago. Places that allows to rest from urban rumble, get away from computers and internet and where the setting sun really ends the day.
Seen in Celiny, village nearby Cracow, Poland.

Wciąż są takie miejsca, które wyglądają jakby czas się tam zatrzymał kilkadziesiąt lat temu. Miejsca, w których można odpocząć od wielkomiejskiego gwaru, oddalić się od komputerów i internetu i gdzie zachód słońca naprawdę kończy dzień.
Wypatrzone w podkrakowskiej wsi Celiny.


Monday, May 3, 2010

Przed burzą / Before the storm


Domańce Leading Light (Oc(2)WR.8s2M). Seen from the beach by Oder river, near Police town.
Nabieżnik Domańce (Oc(2)WR.8s2M) na ujściu Łarpi do Odry widziany z polickiej plaży nad Odrą.