Wednesday, January 27, 2010

IKEA proponuje


Ikea Kraków, ale podejrzewam, że i w innych jest to samo.

Sam nie wiem, dlaczego mnie to rozbawiło... ;)


Saturday, January 23, 2010

Opuszczona / Abandoned


I found it standing poor, lonely and broken in my friends garden. They didn't even know they had such a treasure :)
Stała sobie taka samotna, biedna i złamana u znajomych w ogrodzie. Wiekowa, połamana drabina...
Nawet nie wiedzieli, jaki skarb u siebie mieli :)


Monday, January 18, 2010

Semitranslucency


Interesting ideas sometimes arise while sitting at home :)
Ciekawe rzeczy rodzą się czasem, gdy człowiek siedzi w domu :)
Sunday, January 3, 2010

Deszczowo nad Żywcem / Rainy weather over Żywiec


The weather was awful that day, I was barely saw anything on the original picture - I am sure that's everything that I could achieve with this picture. I like it, I like that foggy ambience, tranquillity and fisherman on the boat :)

Pogoda była tego dnia fatalna, na oryginalnym zdjęciu mało co widać - to chyba maksimum, co można było z niego "wyciągnąć". Ja je lubię, lubię tę mglistą atmosferę, spokój i wędkarza w łódce :)